Có những lỗi lầm trong cuộc đời, một khi sai bạn không thể sửa. Phá Thai thuộc về những lỗi lầm như thế“.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi 24/24 bất cứ khi nào bạn cần chúng tôi giúp. Bạn không phải dùng tên thật, hay mọi thông tin từ bạn, chúng tôi sẽ giữ kín. Chúng tôi chia sẻ cùng bạn.

Hãy dành một vài phút của bạn để xem chương trình hỗ trợ của chúng tôi tại đây, hoặc

Liên hệ trực tiếp qua email cho chúng tôi : chungtoinghe@yeususong.com

Nhắn tin hoặc gọi trực tiếp cho chúng tôi : 077 912 8856

hoặc để lại cho chúng tôi vài dòng thông tin :

    Tên của bạn (bắt buộc)

    Số điện thoại của bạn (bắt buộc)

    Địa chỉ Email

    Thông điệp